Om kampagnen

Med støtte fra På forkant har 25 kommuner udviklet langsigtede strategiplaner, der ruster dem til fremtiden. Målet er en positiv omstilling og udviking, som både gavner den enkelte kommune og hele landet.

Med kampagnen På forkant har 25 kommuner uden for de store byer udviklet langsigtede strategiplaner, som sætter en ny kurs for tilpasning og omstilling og en positiv udvikling.

På forkant havde tre fokusområder.

  • Udvikling af langsigtede strategiplaner: Yderområdernes kommuner kunne søge om støtte til at udvikle langsigtede strategiplaner. Hver på deres måde viser de 25 færdige strategiplaner nye veje til langsigtet postiv udvikling. Projekterne modtog hver op til 500.000 kr. i støtte til ekstern rådgivning.
  • Netværk og erfaringsudveksling mellem de udvalgte kommuner. Netværket var med til at understøtte udvikling og deling af viden, metoder og tilgange på tværs af de deltagende kommuner.
  • Kommunikation og formidling af viden, redskaber og erfaringer fra kampagnen. Målgruppen var alle kommuner uden for de største byområder.
Erhvervsministeriet v/Erhvervsstyrelsen, KL og Realdania stod sammen bag kampagnen, som nu er afsluttet. Kampagnens budget var på 20 mio. kr., og derudover har kommunerne bidraget med  ca.10 mio. kr. i medfinansiering. 

Hvilke kommuner var med?

Alle kommuner, der er omfattet af LAG, kunne være med i kampagnen. I udvælgelsen af strategiprojekterne blev der lagt vægt på graden af udfordringer i den enkelte kommune, herunder befolkningstilbagegang, ændringer i befolkningssammensætning, stigning i andel af borgere uden for arbejdsmarkedet samt tab af arbejdspladser.

Se på kortet, hvilke kommuner der kunne søge om at deltage (pdf) 

De udvalgte kommuner deltog ud fra tre forudsætninger:

  • At kommunen havde afsat midler til at udvikle strategiprojektet. Hver kommune bidrog med 50 procent af projektets samlede sum, og heraf kunne op til halvdelen være i form af egne timer. 
  • At kommunen samarbejdede på tværs af relevante forvaltninger og med erhvervsliv og borgere. 
  • At kommunen deltog aktivt i kampagnens netværks- og erfaringsudvekslingsaktiviteter.