Frederikshavn Kommune

'På Forkant 2030 - En Potentialeplan' fokuserer på udfordringer og potentialer i Sæby, Skagen og Frederikshavn og formulerer vision og leveregler som afsæt for byernes udvikling. Potentialeplanen indeholder desuden en række anbefalinger.

På spidsen af Danmark, i Frederikshavn, oplever man store demografiske udfordringer i en form for dobbelt urbanisering: Mens oplandets ældre flytter til kommunens større byer, rykker de unge væk mod de store byer uden for kommunegrænsen. Udviklingen betyder, at kommunens byer primært er indrettet til og bruges af de ældre generationer - både når det gælder butiks- og kulturudbud, brug af bygninger samt indretning og brug af byrum.

Nu vil Frederikshavn Kommune gøre sine tre hovedbyer - Skagen, Frederikshavn og Sæby - mere attraktive for unge og yngre børnefamilier, så de får lyst til at blive boende eller vende tilbage. Forandringen skal skabes gennem en mental og fysisk omstilling og med afsæt i eksisterende styrker og særlige kvaliteter.

'På Forkant 2030 - En Potentialeplan' skal gøre unge og yngre børnefamilier til stærke medspillere i udviklingen af Skagen, Frederikshavn og Sæby og gøre de tre hovedbyer til omdrejningspunkt for hele kommunens udvikling. Planen er en naturlig opfølgning på og konkretisering af Frederikshavn Kommunes udviklingsstrategi ”Muligheder for Vækst, Muligheder for Mennesker”, som netop udpeger de tre byer som vækstlokomotiver i kommunens udvikling.