Færdige strategiplaner fra fire kommuner

Faaborg-Midtfyn, Mariagerfjord, Thisted og Halsnæs Kommuner har offentliggjort deres færdige strategiplaner.

Fire kommuner har færdiggjort og offentliggjort deres langsigtede strategiplaner. Fælles for planerne er, at differentieret planlægning og et fokus på stedbundne styrker sætter kursen for den langsigtede udvikling:

  • Faaborg-Midtfyn Kommune har udviklet strategier for tre egne med hver deres særlige potentialer og kvaliteter. Hver egn skal nu styrke sin egen profil for derigennem at forstærke kommunens samlede identitet og bosætning. Læs mere her
  • Også Thisted Kommune har arbejdet med forskellige byroller. Den færdige strategiplan tager derudover afsæt i naturen som en samlende kraft, der både skaber en fælles identitet, stærke oplevelser, turisme, vindenergi, og i naturen for naturens skyld. Læs mere her
  • Mariagerfjord Kommunes færdige strategiplan sætter fokus på, hvordan særlige stedskvaliteter og lokale fortællinger kan udnyttes strategisk. Derudover skal de fire udpegede hovedbyer - Arden, Hadsund, Hobro og Mariager - styrkes som lokomotiver og serviceleverandører for hele kommunen. Læs mere her
  • Og Halsnæs Kommunes færdige strategiplan har adresseret områder som bosætning, by- og erhvervsudvikling samt turisme og fundet frem til en række stedbundne styrker, som udgør fundamentet for en ny 'Vision 2030'. Læs mere her