Kronik: Hjælp til selvhjælp

Livet i byen og på landet er hinandens forudsætninger, og en positiv udvikling i yderområderne har derfor også har en væsentlig betydning for landet som helhed. Det skriver Carsten Hansen (minister for by, bolig og landdistrikter), Kirsten Brosbøl (miljøminister), Martin Damm (formand for KL) og Jesper Nygård (adm. direktør, Realdania) i en aktuel kronik.

Danmark er i forandring, og det kræver omstilling og tilpasning til de nye vilkår og de nye relationer, der opstår mellem by og land, regionalt, nationalt og globalt. 

Ved at gå sammen på tværs af organisationer kan vi skabe rammer for, at kommunalpolitikerne og planlæggerne kan tænke positiv udvikling trods de ændrede rammevilkår, der udfordrer hele landet – særligt områderne uden for de større byer. 

Omstilling af yderområderne kræver politisk handlekraft - ikke for at vende udviklingen, men for at få en realistisk forståelse af de udfordringer, man står overfor ude i landet og frem for alt for at forløse det potentiale, der er til stede, skriver partnerskabet blandt andet i kronikken 'Hjælp til selvhjælp', som kan læses i Jyllands-Posten.

Læs hele kronikken