Lemvig Kommune søger rådgivere

Lemvig Kommune gennemfører nu prækvalificering af tilbudsgivere til udbud på konsulentydelser. Målet er en langsigtet strategiplan 2030, der sætter ord på de forandringer og udfordringer, kommunen skal igennem, samt giver mål og retning for den videre udvikling .

Lemvig Kommune har mange sunde og attraktive lokalsamfund. Men prognoser viser også, at den nuværende fraflytning fortsætter med store ændringer i befolkningssammensætningen til følge. Der bliver færre børn og unge og flere ældre borgere. Som led i kampagnen På forkant udarbejdes en Strategiplan 2030, der sætter ord på de forandringer og udfordringer, kommunen skal igennem, og giver mål og retning for den videre udvikling. 

 

Til at bidrage til dette arbejde søger kommunen rådgivere med erfaring med udvikling af strategier, dataindsamling, data- og prognoseudarbejdelse, det generelle ejendomsmarked samt indblik i udviklingen på fritidsområdet.

 

Ansøgningsfrist er den 3. marts 2016 kl. 15.00.

 

Læs udbuddet her