Mariagerfjord: Hovedbyer skal trække yderområder

Som led i Yderområder på forkant vil Mariagerfjord Kommune sikre udviklingen i hele kommunen ved at styrke de fire hovedbyer. Projektet gennemføres med hjælp fra virksomheden Bascon og etnolog Gitte Mikkelsen, som er valgt som strategisk rådgivere på projektet.

I Mariagerfjord Kommune skal strategiprojektet rette op på det billede, kommunen oplever i dag, hvor den vestlige del omkring Hobro oplever fremgang, mens den østlige del er udfordret af faldende befolkningstal og flere tomme boliger.

"Ved at styrke de fire hovedbyer - Arden, Hadsund, Hobro og Mariager - vil vi sikre en udvikling i hele kommunen, for hovedbyerne er lokomotiver og serviceleverandører for hele området. Men hovedbyerne skal udvikles i sammenhæng med deres opland, for i Mariagerfjord Kommune er land og by hinandens nødvendige forudsætninger", fastslår kommuneplanchef i Mariagerfjord Kommune Allan Hassing.

Mere end bare bygninger
Mariagerfjord Kommune har indgået en aftale med rådgivervirksomheden Bascon om at medvirke til at planlægge og lede strategiprojektet. Allan Hassing fortæller, at valget er faldet på Bascon, fordi virksomheden i samarbejde med etnolog og projektchef fra Antropologerne, Gitte Mikkelsen, er gode til at inddrage lokale aktører og omsætte det til strategier, der udnytter de lokale kvaliteter.

"Det er væsentligt for os, at strategiplanen bliver udviklet i dialog med borgerne, de lokale foreninger og erhvervslivet i kommunen. En by er ikke kun bygninger, veje og byggegrunde, men er i lige så høj grad de mennesker, der bor der og det liv, der leves. Og alle disse facetter skal indgå, når vi laver en udviklingsplan for vores kommune," forklarer Allan Hassing.

Udvikling ud fra lokale fortællinger
Den betragtning bakkes op af etnolog Gitte Mikkelsen, der har arbejdet med byudvikling gennem flere år. Hun skal foretage en vigtig del af det inddragelses- og analysearbejde, der skal danne en solid base for den endelige strategiplan.

"Både Mariagerfjord Kommune og Bascon har en grundlæggende forståelse for, at udviklingen skal tage sit afsæt i den DNA, der allerede findes i byerne. Mit primære arbejde består i at få den identificeret ved at gennemføre workshops og interview med borgerne i området. På den måde får vi synliggjort de mange fine kvaliteter og potentialer, byerne har. Sammen med borgerne kan vi omsætte den viden til konkrete tiltag for området. Man kan samlet set sige, at mit vigtigste job er at lytte til de eksperter, vi allerede har, nemlig de mennesker, der bor her," siger hun.

Projektet gennemføres som en del af Yderområder på forkant.

Læs om projektet i Mariagerfjord Kommune