Nordfyns Kommune udvalgt i Yderområder på forkant

Et nyt strategiprojekt skal give Nordfyns Kommune bedre overblik over lokalområdernes udfordringer og potentialer. Målet er at blive bedre til at fastholde de nuværende borgere – og samtidig tiltrække nye. Nu har projektet får tilsagn om støtte fra Yderområder på forkant,

Som mange andre yderområdekommuner kæmper Nordfyns Kommune med en række udfordringer. Bosætning er én af dem: Kommunen har svært ved at tiltrække nye borgere, og omtrent halvdelen af dem, der kommer til, flytter igen inden for ét år. Siden 2010 har kommunen derfor oplevet en nettofraflytning.

Men Nordfyns Kommune har også potentiale i form af mange landområder og landsbyer med et levende foreningsliv og engagerede borgere.

Nu skal et langsigtet strategiprojekt kaste lys over, hvor og hvordan kommunen skal udvikle sig fremover. Målet er at gøre det nemmere for kommunen at fokusere indsatsen de rigtige steder og derigennem blive bedre til at fastholde og tiltrække borgere. Projektet er netop udvalgt til støtte fra Yderområder på forkant.

”I Nordfyns Kommune er vores landområder og landsbyer et af vores allerstørste aktiver. Det bruger vi meget bevidst, når vi arbejder for at tiltrække nye borgere. Men ligesom alle andre landkommuner oplever vi, at vores lokalsamfund er under pres. Det kalder på politisk opmærksomhed og handling. I vores nye vision for Nordfyns Kommune har vi forpligtet os på, at al udvikling ikke koncentrerer sig omkring de større byer, men sker i hele kommunen. Det skal vores deltagelse i Yderområder på forkant støtte op under. Det ser vi rigtig meget frem til at komme i gang med,” siger borgmester Morten Andersen.