Ny analyse af 2015-planstrategier

Analyse kortlægger temaer, visioner og indsatsområder i 2015-planstrategierne for 25 kommuner uden for de store byer.

Ny analyse kortlægger temaer, visioner og indsatsområder i 2015-planstrategierne for de kommuner, som deltager i kampagnen På forkant.

Hvilke fokusområder prioriterer kommunerne, og hvordan italesættes de i næste generation af planstrategier? Det er nogle af de spørgsmål, analysen giver svar på. Resultatet er et sammenligningsgrundlag, som stiller skarpt på planlægning og prioritering i de 25 udvalgte kommuner.

Tværgående tendenser på tværs af strategierne er:

  • En spirende optimisme sætter retningen
  • Nye prioriteringer og samarbejder i kommunen og regionen
  • Samskabelse og ansvar på dagsordenen

Hent den her i pdf

Analysen er udviklet som en del af kampagnen På forkant af BARK Rådgivning A/S.