Ny analyse giver indblik i planlægningen uden for de større byområder

Som led i På forkant er udarbejdet en analyse, der kortlægger temaer, visioner og indsatsområder i planstrategierne for de 25 kommuner, som deltager i kampagnen.

Siden 2003 har danske kommuner haft til at opgave at lave kommuneplanstrategier, som skal synliggøre byrådets strategi for fremtidens arbejde i kommunen. Men hvordan fokuserer og prioriterer kommunerne uden for de større byområder i deres planlægning? 

Som led i På forkant er udarbejdet en analyse, der kortlægger temaer, visioner og indsatsområder i planstrategierne for de 25 kommuner, som deltager i kampagnen. Gennemgangen og analysen viser tendenser og tilgange på tværs af planlægningen og kan bruges af kommunale planlæggere og beslutningstagere til at perspektivere arbejdet med at planlægge og prioritere udviklingen.

Analysen er gennemført på vegne af På forkant af Dansk Bygningsarv A/S i efterår-vinter 2015-2016.    

Hent analysen i pdf