Ny rapport går i dybden med forholdet mellem land og by

Hvad betyder vandringen fra land til by for den lokale befolkningsudvikling? Hvordan er beskæftigelsen fordelt mellem kommunerne? Og hvilke ressourcer råder befolkningen over? Få nogle af svarene i ny rapport om udviklingen i det lokale Danmark og forholdet mellem land og by.

Rapporten ’Det lokale Danmark’ går i dybden med seks temaer: Befolkningstal, urbaniseringsgrad, fordelingen af unge og ældre, indvandring, befolkningsmæssig til- og afgang samt uddannelse, beskæftigelse, indkomst og sundhed.

For hvert af områderne giver rapporten et generelt billede af situationen, og udviklingen bliver sammenlignet på tværs af kommunerne. Fokus er forholdet mellem land og by, både på nationalt niveau og inden for kommunegrænserne.

Rapporten ’Det lokale Danmark’ er udarbejdet for På forkant-kampagnen af KL’s analyseenhed.