Midtvejskonference for kampagnen På forkant

Hvordan skaber man en positiv udvikling i kommuner uden for de større byområder? Det er 25 kommuner fordelt over hele landet i fuld gang med at finde nye veje til via et større strategiarbejde som en del af kampagnen På forkant, som Erhvervs- og Vækstministeriet ved Erhvervsstyrelsen, KL og Realdania står bag.

Ny viden og inspiration var på programmet, da kampagnen På forkant inviterede til midtvejskonference og tredje netværksmøde. Det skete den 19. april 2016 på Gerlev Idrætshøjskole ved Slagelse fra kl. 10-17.00.

Konferencen bestod af en åben del, hvor erfaringer og viden fra kampagnen blev delt med andre, og et lukket netværksmøde forbeholdt de kommuner, som er med i kampagnen.

Se program og oplæg fra dagen nedenfor.

TID OG STED:
19. april 2016 fra klokken 10-17.00
Gerlev Idrætshøjskole
Skælskør Landevej 28
4200 Slagelse

PROGRAM:

Kl. 09.30: Ankomst og morgenkaffe

Kl. 10.00: Velkomst ved partnerskabet

Kl. 10.15: Udvikling i hele landet - erfaringer fra Norge
I Norge har man i lang tid arbejdet koncentreret med den samlede udvikling af landet. Det betyder, at der er udviklet en stor viden om landdistriktsudvikling, og hvordan man kan skabe udvikling i kommuner, der oplever faldende befolkningstal og et faldende antal arbejdspladser. Torbjørn Wekre, Seniorrådgiver ved Distriktssenteret Norge, gav inspiration fra Norge til, hvordan man skaber udvikling i hele landet.
Hent Torbjørn Wekres oplæg her

Kl. 11.00: Tiltag og ordninger for udvikling af områderne uden for de store byer
Hvilke relevante ordninger findes der for landdistriktskommuner under Erhvervs- og Vækstministeriet og Erhvervsstyrelsen? Hvilke nye regeringstiltag adresserer udviklingen? Holger Bisgaard, kontorchef i Erhvervsstyrelsen, gav et overblik over eksisterende ordninger og nye regeringstiltag. Helga Madsen, specialkonsulent, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet gav et overblik over eksisterende ordninger og nye regeringstiltag.
Hent Holger Bisgaards oplæg her
Hent Helga Madsens oplæg her

Kl. 11.30: Fra strategi til handling
Som led i kampagnen På forkant er der gennemført seks pilotprojekter, der har udviklet strategiplaner for kommunerne. Tre borgmestre delte ud af deres visioner for kommunens udvikling og viste, hvordan man kommer fra strategi til handling:

Prioritering som grundlag for udvikling Hvordan kan prioritering skabe grundlag for udvikling? Odsherred havde tidligere tre hovedbyer. Som led i strategiplanen har man arbejdet med byernes roller og prioriteret Nykøbing som hovedby med en række konkrete udviklingsprojekter. Thomas Adelskov, borgmester, Odsherred Kommune.
Hent Thomas Adelskovs oplæg her

Fra strategi til konkrete handlinger Hvordan fører man strategien ud i livet, og hvordan kommer man fra den overordnede strategi til konkrete handlinger? Hvordan holder man fast i strategien, når den møder den politiske virkelighed? Arne Boelt, borgmester, Hjørring Kommune.  Hent Arne Boelts oplæg her

Forankring på langt sigt
Hvordan sikrer man, at der er ejerskab til kommunens strategi ikke bare lige nu, men også på langt sigt? På Bornholm har man samlet i række aktører i Fællesskabet Bornholm, som skal være med til at skabe udvikling på Bornholm. Winni Grosbøll, borgmester, Bornholms Regionskommune.
Hent Winni Grosbøls oplæg her

Kl. 12.45: Frokost

Kl. 13.30: Temamøder
Fire sideløbende temamøder, som deltagerne valgte sig ind på, på dagen:

 • Tema 1: Fødevarer som dynamo for regional udvikling

  Det bornholmske fødevarebrand styrkes i disse år, og nye virksomheder indenfor fødevarebranchen vokser frem. I det regionale madkulturhus Gaarden understøttes den voksende fødevarebranche på Bornholm. Hans Jørgen Jensen fra LAG Bornholm fortalte om det regionale madkulturhus, mens Pia Heike Johansen, SDU, satte fokus på erhvervsudvikling i kommunerne uden for de større byer.
  Hent Hans Jørgen Jensens oplæg her
  Hent Pia Heike Johansens oplæg her

 • Tema 2: Investeringer i kystbyer betaler sig

  En ny analyse fra Realdania viser, at det har en positiv økonomisk effekt, når man investerer i at udvikle kystbyerne. Karen Skou, projektchef, Realdania fremlagde resultaterne fra undersøgelsen og de konkrete eksempler, og Per Møller Nielsen, formand for Vorupør Kulturforening, og Kim Poulsen, købmand i Vorupør, fortalteom udviklingen af Vorupør, hvor der de senere år er sket en markant udviklingen af byen som turismedestination.
  Hent Per Møller Nielsens og Kim Poulsens oplæg her
  Hent Karen Skous oplæg her

 • Tema 3: Attraktive landsbyer
  Flere steder arbejder kommuner med at forandre og udvikle landsbyer, så de igen bliver attraktive at bo i. Otto Lægaard fra Vestervig Byfornyelse ApS/Thisted Kommune delte erfaringer fra landsbyen Vestervig, hvor borgerne har skabt Vestervig Byfornyelse ApS, der sammen med kommunen har opkøbt og nedrevet tomme og faldefærdige huse i byen, som afsæt for en ny udvikling af byen. Og fra Hjørring kommune fortalte Plan- og Udviklingschef Bettina Hedeby Madsen, hvordan kommunen gennem nedrivning og forskønnelse af Løkkenvej er i gang med at forny området.
  Hent Bettina Hedeby Madsens oplæg her
  Hent Otto Lægaards oplæg her
 • Tema 4: Dialog i planlægningen

  Hvordan kan en strategisk og mere udviklingsorienteret planlægning ske i samarbejde mellem kommune og lokale aktører? Gennem otte konkrete anbefalinger og erfaringer, viser Lone Søderkvist Kristensen, Københavns Universitet, hvordan alle interesser og parter kan involveres i planprocessen, mens Hans Jørgen Olsen fra Geopark Odsherred fortæller om de konkrete erfaringer med dialog med lokale aktører i Odsherred.
  Hent Hans Jørgen Olsens oplæg her
  Hent Lone Søderkvist Kristensens oplæg her

Kl. 14.30: Tak for i dag

Kl. 14.30:17:00: Netværksmøde for de 26 kommuner, der deltager i På forkant