Se data fra kommunerne i På forkant-kampagnen

For hver af de kommuner der indgår i kampagnen ’På forkant’, er der udarbejdet en rapport, der afdækker en række forhold omkring demografien, befolkningens ressourcer, beskæftigelse og sundhedstilstand. Målet med rapporterne er at støtte op om det langsigtede strategiarbejde i kommunerne.

Rapporterne for de deltagende kommuner følger hovedtemaerne i den overordnede rapport ’Det lokale Danmark' - nemlig befolkningstal, urbaniseringsgrad, fordelingen af unge og ældre, indvandring, befolkningsmæssig til- og afgang samt uddannelse, beskæftigelse, indkomst og sundhed. 

For hvert tema giver rapporterne et generelt billede af situationen på kommunalt niveau og sammenligner med Danmark som helhed, nabokommunerne samt de øvrige kommuner i På forkant-kampagnen.

Rapporterne er udarbejdet i januar 2016 for kampagnen af KL's analyseenhed.