Synspunkt: Samarbejde skal bringe landdistriktskommuner på forkant

Det er muligt at skabe vækst og udvikling i hele Danmark, men det kræver en ny og langsigtet tilgang, og vi skal tænke nyt og samarbejde endnu mere, end vi gør i dag. Det skriver Troels Lund Poulsen (erhvervs- og vækstminister), Martin Damm (formand for KL) og Jesper Nygård (adm. direktør for Realdania) - parterne bag På forkant-kampagnen - i et fælles synspunkt i Jyllands-Posten.

Hvordan kan man skabe positiv udvikling i områder uden for de større byer til gavn for hele Danmark – også de steder, hvor vækst og udvikling ikke kommer af sig selv? Et af svarene er, at kommunerne skal være ”på forkant”.

Debatten tegner ofte et fejlagtigt billede af områderne uden for de store byer, som er uden nuancer eller blik for den enkelte kommunes særlige udfordringer og muligheder. Men ikke to kommuner er ens, og selv inden for den enkelte kommune kan der være store forskelle: Mens nogle kommuner mest af alt kæmper med affolkning og en ændret demografi med flere ældre og færre børn og unge, oplever andre kommuner byer i vækst, men også landområder med skrumpende landsbyer og tomme boliger.

Men alle områder i Danmark rummer kvaliteter, der kan bygges på – lokale styrkepositioner – f.eks. inden for turisme, skøn natur, fødevarer, historiske bygninger, maritime erhverv eller noget helt sjette. De skal opdyrkes og danne grundlag for nye aktiviteter, nye virksomheder og arbejdspladser, skriver partnerskabet bag På forkant i Jyllands-Posten.

Læs hele synspunktet her