Om kampagnen

Med støtte fra På forkant har 25 kommuner udviklet langsigtede strategiplaner, der ruster dem til fremtiden. Målet er en positiv omstilling og udvikling, som både gavner den enkelte kommune og hele landet. De færdige strategiplaner lever nu videre i kommunerne, hvor de blandt andet bliver brugt i revideringen af kommuneplanstrategierne.

Med kampagnen På forkant har 25 kommuner uden for de store byer udviklet langsigtede strategiplaner, som sætter en ny kurs for en langsigtet og positiv udvikling.

Kampagnens tre fokusområder var:

  • Udvikling af langsigtede strategiplaner: Yderområdernes kommuner kunne søge om støtte til at udvikle langsigtede strategiplaner. I alt er 25 strategiplaner blevet til som en del af kampagnen. Projekterne modtog hver op til 500.000 kr. i støtte til ekstern rådgivning.
  • Netværk og erfaringsudveksling mellem de udvalgte kommuner. Netværket var med til at understøtte udvikling og deling af viden, metoder og tilgange på tværs af de deltagende kommuner.
  • Kommunikation og formidling af viden, redskaber og erfaringer fra kampagnen. Målgruppen var kommuner uden for de største byområder.

Erhvervsministeriet v/Erhvervsstyrelsen, KL og Realdania stod sammen bag På forkant. Kampagnens budget var på 20 mio. kr., Derudover har kommunerne samlet bidraget med ca. 10 mio. kr. i medfinansiering. 

Initiativ for hovedbyer er næste skridt
Som opfølgning på kampagnen har Realdania i 2017 lanceret et nyt initiativ med særligt fokus på at styrke yderområdernes hovedbyer. Gennem to ansøgningsrunder forventer Realdania at støtte både strategiske udviklingsplaner og en række konkrete fysiske projekter rundt om i landet. Både planer og de fysiske projekter skal udvikle hovedbyerne til gavn for dem, der bor i, arbejder i og besøger byerne. Projekterne skal tage udgangspunkt i hovedgaderne eller de centrale byrum og i den omstilling, der allerede er i gang.

Læs om initiativet

 Hvilke kommuner kunne deltage i På forkant?

Alle kommuner, der er omfattet af LAG, kunne deltage i kampagnen. 

I udvælgelsen af strategiprojekterne blev der lagt vægt på graden af udfordringer i den enkelte kommune, herunder befolkningstilbagegang, ændringer i befolkningssammensætning, stigning i andel af borgere uden for arbejdsmarkedet samt tab af arbejdspladser.

Se på kortet, hvilke kommuner der kunne søge om at deltage (pdf) 

De udvalgte kommuner deltog ud fra tre forudsætninger:

  • At kommunen havde afsat midler til at udvikle strategiprojektet. Hver kommune bidrog med 50 procent af projektets samlede sum, og heraf kunne op til halvdelen være i form af egne timer. 
  • At kommunen samarbejdede på tværs af relevante forvaltninger og med erhvervsliv og borgere. 
  • At kommunen deltog aktivt i kampagnens netværks- og erfaringsudvekslingsaktiviteter.