Bornholms Regionskommune

På Bornholm skal collective impact-metoden bidrage til øens langsigtede omstilling. I Fællesskabet mødes cirka 25 organisationer, foreninger, offentlige institutioner og politikere for at finde løsninger og udviklingsmuligheder på tværs af interesser.

Et helt og attraktivt samfund 
Bornholms udfordringer er først og fremmest demografiske. Forholdet mellem antallet af unge og ældre er skævt og mere skævt end i resten af landet. Udviklingen sætter pres på de offentlige udgifter og betyder, at øen mangler arbejdskraft inden for en lang række områder. Derudover er den geografiske placering en åbenlys udfordring, både når det gælder trafikale forhold og arbejdsmarkedet, som er relativt lukket for ind- og udpendling. 

Med strategiprojektet er målet, at Bornholm skal være et helt og attraktivt samfund med en god sammenhæng mellem hverdagsøen Bornholm og ferieøen Bornholm. 

Regionskommunen arbejder med fire overordnede visioner for Bornholm: 1) et godt og aktivt liv, 2) Bornholm som vidensamfund, 3) en grøn, bæredygtig ø og 4) en økonomisk bæredygtig ø.

I visionerne ligger erkendelsen af, at regionskommunen ikke på egen hånd kan nå de ambitiøse mål. Strategiprojektet på Bornholm er derfor inspireret af collective impact-metoden - en arbejdsform, som sigter op mod at skabe en fælles forståelse af problemerne, og hvor flere aktører går sammen om at løfte i flok. Det betyder konkret, at Fællesskabet Bornholm er etableret. Gruppen består af cirka 25 organisationer, offentlige og private aktører, der repræsenterer forskellige vinkler på det bornholmske samfund. 

Flere vinkler på det bornholmske samfund
Det fælles arbejdsgrundlag består dels af en kvantitativ dataopsamling, der løbende opdateres, dels en kvalitativ undersøgelse af, hvordan både tilflyttere oplever livet på Bornholm. Alle data er tilgængelige på www.bornholmerdata.info, som er oprettet til formålet. 

I dag er Fællesskabet Bornholm blevet mødested for en række centrale aktører på øen, der her kan drøfte projekter eller idéer, som løftes bedst i flok. Men at arbejde med udvikling er et langt sejt træk, og i regionskommunen er forventningen, at resultaterne først begynder at indfinde sig inden for 10-15 år. Strategien skal nemlig skabes gennem handlingerne og ikke omvendt. Undervejs måles effekten og bruges til enten at gøre mere af det samme eller justere indsatsen.