Faaborg-Midtfyn Kommune

Med strategiprojektet har Faaborg-Midtfyn Kommune udviklet strategier for tre egne med hver deres særlige potentialer og kvaliteter. Hver egn skal nu styrke sin egen profil for derigennem at forstærke kommunens samlede identitet og bosætning.

Forskellige egne, forskellige muligheder
Fem tidligere kommuner udgør tilsammen Faaborg-Midtfyn Kommune. Den er geografisk stor, og borgerne oplever, at der er markant forskel på de forskellige egnes muligheder og kvaliteter. Mens nogle kan se frem til øget bosætning, er andre ramt af tilbagegang.

Med strategien 'På forkant - By- og Egnsprofiler' satte kommunen sig for at belyse hver egns potentialer og kendetegn og omsætte begge dele til visioner, der kan bruges lokalt og på kommuneniveau. Målet er at tiltrække 2000 flere borgere inden 2030. 

Tre egne
Gennem hele forløbet var fokus rettet mod målet om at fastholde og tiltrække borgere med afsæt i lokale forhold og potentialer. Tre egne er udvalgt og udviklet, og for hver egn er grundlæggende værdier og potentialer beskrevet:

  • Faaborg-egnen har øhavet, bakkerne, landskabet og Faaborg som gammel købstad. Her skal udsyn og pionerånd udvikle nye muligheder for at benytte og beskytte den mangfoldige natur og opdyrke nye forretningsområder i pagt med netop naturen.

  • Ringe-egnen har tradition for fællesskab og demokrati - heriblandt mange fri- og efterskoler, mange foreninger og en stærk cykelprofil. Egnen skal være stedet for samarbejde, handling og skaberlyst. Events og andre tiltag skal gro i en stadig lokal ånd, og nye initiativer udvikles på tværs af lokalråd, erhverv, borgere og foreninger.

  • Forstadsbåndet, hvor nærheden til Odense, fællesskaberne og naturen skal drive udviklingen. Her skal adgangen til Odenses mange muligheder styrkes, og kreative og bæredygtige lokalmiljøer skabe grobund for 'det nære'.

Forventningen er, at egnsprofilerne bliver afspejlet i næste planstrategi. Kommunen arbejder desuden på en 'masterplan' for Nr. Lyndelse/Nr. Søby, hvor egnsprofilen for forstadsbåndet indgår som en del af fundamentet. Derudover har de frivillige kræfter i lokalrådene taget egnsprofilerne til sig. Deres paraplyorganisation 'Fynsland' har samlet lokalrådene egnsvis og arbejder på en ny struktur, som tager højde for stedsspecifikke kvaliteter og muligheder.