Faxe Kommune

Faxe Kommune skal være facilitator for borgerdrevet udvikling. Med otte udviklingsstrategier og en ny platform for dialog har borgerne fået medansvar for helhed, kvalitet og udvikling i deres eget lokalområde.

Faxe satser på borgerdialog
Da Faxe Kommuneplan 2013 blev vedtaget, ønskede byrådet også at skabe sammenhæng mellem kommuneplanafklaringen og de sektorielle, strategiske indsatser. Lige fra de helt overordnede, kommunale indsatser til konkrete lokale udviklingsplaner og projekter. Det skulle ske gennem en markant satsning på borgerdialog, der ikke bare omfattede kommunens syv største byer, men også landsbyer og landdistrikter.

Formålet med Faxe Kommunes dialogprojekt var derfor at bruge borgerdialog til at styrke den strategiske sammenhæng i kommunen og som grundlag for at prioritere nye udviklingstiltag. Målet er en skærpet forståelse for lokale udfordringer og muligheder. Med samtalen som bærende værdi skal borgerne være medansvarlige for helhed, kvalitet og udvikling i deres egne lokalområder. Og de skal tage ansvar for og del i konkrete løsninger og projekter.

Udvikling på lokalområdernes præmisser
Som resultat er dialogen mellem borgere, politikere og administration sat i system, så parterne sammen kan sætte gang i en udvikling, der giver mening for borgerne. Dialogprojektet er også blevet et vigtigt redskab i kommunens strategiske planlægning og vil danne grundlag for fremtidens udviklingsplaner. Udviklingen understøttes med en årlig pulje på 500.000 kr., som lokalområderne kan søge til projekter, der styrker fællesskabet og den lokale identitet.

Derudover er otte udviklingsstrategier – én for hver af kommunens syv største byer og én samlet for landsbyer og områder – blevet til virkelighed. Strategierne lægger op til mere dialog og søger at inddrage og forpligte borgerne i at udvikle deres eget lokalområde med afsæt i de styrker og muligheder, som findes på hvert sted. Som en del af dialogprojektet har en ny platform for dialog mellem borgere, politikere og administration også set dagens lys – et årshjul, hvor kommunen holder møder med alle lokalområder to-tre gange om året.