Frederikshavn Kommune

Udfordringer og potentialer i Sæby, Skagen og Frederikshavn er i fokus for Frederikshavn Kommunes strategiplan. Projektet har været med til at afklare hver bys identitet, visioner og leveregler. Målet er levende og attraktive byer, som også trækker yngre generationer til.

Levende byer
Mens oplandets ældre flytter til Frederikshavn Kommunes større byer, rykker de unge mod de store byer uden for kommunegrænsen. Udviklingen betyder, at kommunens byer primært er indrettet til og bruges  af de ældre generationer. 

Med 'På forkant 2030' - en potentialeplan' er målet at gøre byerne levende, robuste og attraktive for især yngre generationer. Strategiplanen skal inspirere og give anbefalinger til en mental og fysisk omstilling af Sæby, Skagen og Frederikshavn. Udviklingen i de tre hovedbyer skal bygge videre på eksisterende styrker og kendetegn med med et moderne udtryk. Målet er at gøre kommunen attraktiv at bo i og flytte til for især yngre mennesker og børnefamilier.

Med hovebyerne i front
Den færdige plan tager afsæt i, at alle tre byer spiller på samme hold. Pointen er, at byerne skal anerkendes og fejres for de kvaliteter, de hver især bidrager med: 

  • Sæby kan kendes på lokale fællesskaber på tværs af emner, alder og kulturer. Havnen skal styrkes som samlingspunkt. I byen skal naturen være synlig og markant.
  • Skagen skal fortsætte sin udvikling som international kystby i høj kvalitet, men med en stærk rygrad i 'hverdags-Skagen', og de aktive seniorer. Byen skal tilbyde renoverede og attraktive boligkvarterer, tilgængelige kulturmiljøer og fællesskaber. 

  • Frederikshavn skal styrkes som Danmarks maritime hovedstad. Der skal være bedre forbindelse mellem by og havn, og et særligt ungemiljø skal skabes. Sammen med lokale virksomheder og uddannelser ønsker kommunen at styrke den maritime uddannelsesklynge. Og derudover skal Frederikshavn have en mere samlet bymidte med flere boligområder.

Forventningen er, at planen vil styrke samarbejdet mellem kommune, virksomheder, uddannelser, investorer og foreninger, som sammen kan realisere byernes potentialer.