Gribskov Kommune

I Gribskov Kommune skal kysten kobles med baglandet, og kulturarv, natur og landskab forbindes med dagliglivet. Fire dogmer viser retning, og næste skridt er udvikling af fire konkrete 'landskabsstrøg'.

Ny praksis for planlægning
Gribskov Kommune er af mange kendt for populære badebyer som Gilleleje og Tisvildeleje. Langs store dele af kysten er udviklingen dog enten begrænset eller ikke-eksisterende, og kystbyerne mangler en tydelig kobling til baglandet. Ligesom mange andre kommuner i yderområderne, er Gribskov også udfordret af ændringer i befolkningssammensætningen med flere ældre, færre erhvervsaktive og et erhvervsliv, der er præget af sæsonudsving.

Kommunen rummer dog også store kvaliteter og potentialer, der kan bygges videre på: værdifulde naturområder i form af den lange kyststrækning, de to store skovområder, Gribskov og Tisvilde Hegn, samt Esrum Sø og Arresøen. Derudover finder man i kommunen flere aktive lokalsamfund, der allerede arbejder på at skabe bedre livskvalitet og lokal udvikling. Og ikke mindst rummer nærheden til København muligheder.

Stedbundne værdier skal styrkes
Bosætning, erhverv og turisme gennem borgerinddragelse, stedbundne kvaliteter og differentieret udvikling er i fokus i den færdige strategiplan. Den viser overordnet retningen for, hvordan stedernes værdier kan foldes ud. Og hvordan der samtidig kan skabes bedre relationer mellem kysten og baglandet, de bagvedliggende landskaber, landbruget og de mindre bysamfund i Gribskov Kommune. 

Derudover skal fire 'landskabsstrøg' med store landskabelige, kulturelle og historiske værdier udvikles, og der skal skabes sammenhæng mellem kyst og bagland. De fire landskabsstrøg er: 1) Tisvilde til Arresø, 2) Heatherhill til Rågelege, 3) Gilleleje til Søborg Sø og 4) Esrum Kanal og Munkerup.