Guldborgsund Kommune

Tættere dialog og styrket samarbejde med lokalsamfundets borgere og fællesskaber om bedre og mere effektiv velfærd. Sådan lød udgangspunktet for Guldborgsund Kommunes strategiplan. Med et 100-dages samskabelsesforløb er en ny kurs sat.

Kommunen gentænkes
Lige som mange andre kommuner er Guldborgsund Kommune optaget af at gentænke sin rolle. Baggrunden er en voksende erkendelse af, at den måde kommunen fungerer på, ikke altid slår til. Nu ønsker byrådet en kommune, der tager udgangspunkt i et fælles ’vi’ i stedet for et ’dem’ (borgerne) og et ’os’ (kommunen).

Visionen er en kulturforandring og forankring, hvor deltagelse og samskabelse ikke er et projekt i sig selv, men en bærende værdi og en grundpræmis - både i løsningen af velfærdsopgaver og i udviklingen af nye idéer.

100 dage med samskabelse
I en samskabelsesproces på 100 dage har Guldborgsund Kommune haft fokus på at se indad i den kommunale organisation og på egen praksis. Processen blev opdelt i et forberedende forløb, et 100-dages samskabelsesforløb og et interviewforløb, som blev kaldt ’Borgernes Stemmer´.

Processen gav mulighed for at kortlægge arbejdsområder, hvor kommunen allerede arbejder samskabende, og gå på opdagelse i egen organisation. Derudover blev lokale og praksisnære samtaler anledning til at diskutere den nye måde at være kommune på.

Med interviewforløbet ’Borgernes Stemmer’ fik også borgere, virksomheder og foreninger mulighed for at komme på banen. Helt konkret blev 50 interviews gennemført. I fokus var borgernes drømme for deres liv i Guldborgsund, som blev samlet og omsat til tre overordnede temaer, nemlig:

  • Aktivt medborgerskab - ved at bryde med det eksisterende foreningslivs struktur og kultur og skabe en platform på tværs af roller, relationer, generationer og interesser.

  • Spirende baghave - ved at udnytte naturens værdier og koble dem med områdets spirende iværksætteri. 

  • Kommunen som medskaber - ved at engagere sig i og understøtte civilsamfundsinitiativer. Og ved at skabe en øget bevidsthed og anerkendelse af den værdi, som de frivillige skaber.

Under overskriften ’Kommune 3.0’ er en bevægelse nu sat i gang, der skal føre til, at flere tager del og ansvar. Principperne indgår bl.a. i ’Planstrategi 2017-2027 – Vores Fælles Guldborgsund’.