Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommunes strategiplan har skabt en ny fælles retning. Målet er en langsigtet, farbar og realistisk vej med afsæt i det rå og autentiske. Godt 600 borgere har været med til at udvikle strategiplanen, som et enigt byråd vedtog i marts 2016.

En rå og autentisk kommune
Halsnæs Kommunes 'Vision 2030' har fokus på kommunens ståsted, kant og charme som springbræt til langsigtet udvikling. De stedbundne kvaliteter skal på landkortet, og både borgere, erhvervsliv og foreninger skal bidrage til den nye fælles fortælling. 

Den færdige strategiplan sætter fokus på Halsnæs som et råt og upoleret sted. Centralt står også de små hverdagsoplevelser og store begivenheder, som samler borgerne og gør kommunen til et godt sted at bo. Visionen lægger op til, at kommunen kan skabe en større genkendelighed og opmærksomhed om Halsnæs ved at arbejde strategisk med sammenhængen mellem de stedbundne potentialer.

Kvaliteter knyttes sammen
Visionen lægger op til, at kommunen kan skabe en større genkendelighed og opmærksomhed om Halsnæs ved at arbejde strategisk med sammenhængen mellem de stedbundne potentialer. Helt konkret vil budskaber i kommunens markedsføring og kommunikation spejle sig i 'Vision 2030'.

Visionsarbejdet har skabt politisk velvilje til at sætte penge af til relaterede projekter. Kommunen satser også på - og giver støtte til - idéer, som kan være med til at levendegøre 'Vision 2030' og udvikle Halsnæs som et inspirerende og aktivt sted at besøge. Gode hverdagsoplevelser i form af fx velfungerende institutioner, skoler og plejecentre er også afgørende, ifølge visionen. 

Og endelig er seks geografiske områder med særlige potentialer udpeget: 1) Lynæs Havn, 2) Hundested Havn, 3) Torup og økosamfundet Dyssekilde, 4) Nordkysten og Liseleje, 5) Frederiksværk bymidte og havn samt 6) Ølsted og området omkring grusgraven. 

Potentialerne skal bindes sammen, både fysisk ved hjælp af ruter, stier og veje og gennem fælles begivenheder, attraktioner og oplevelsestilbud.