Hjørring Kommune

Et større analysearbejde har fremhævet eksisterende potentialer i Hjørring Kommune. Resultatet er en række håndgribelige anbefalinger og redskaber, som sætter kursen for kommunens langsigtede planlægning.

Gode kort på hånden
Trods demografiske udfordringer står Hjørring Kommune med bedre kort på hånden end mange andre områder uden for de store bycentre: En klart profileret hovedby, natur, velkendte turistdestinationer og Hirtshals som maritimt knudepunkt. En relativt mobil befolkning, gode forbindelser til resten af Region Nordjylland samt færgeforbindelser til Norge og Nordatlanten.

Med et ambitiøst udviklingsarbejde valgte kommunen at sætte fokus på tre politisk udvalgte emner:

1) Mobilitet, hvor interne mobilitetsudfordringer og den mentale mobilitet blev undersøgt.

2) Bolig-bosætning med fokus på at skabe det rette match mellem udbud og efterspørgsel på boligmarkedet.

3) Civilsamfund, hvor erfaringer fra et allerede gennemført civilsamfundsprojekt bidrager med viden til en ny kommunal politik for medborgerskab.

Et styrket beslutningsgrundlag
Analysearbejdet har fremhævet eksisterende potentialer i Hjørring Kommune. De færdige analyser og potentialekataloget fungerer som et vigtigt redskab til at implementere kommuneplanen og som grundlag for beslutninger og idéer.

Resultater fra de tre delanalyser og potentialekataloget underbygger arbejdet med bosætning, mobilitet og initiativer med fokus på civilsamfund og medborgerskab. Områderne har politisk og administrativ bevågenhed, og både viden og idéer til nye projekter har betydning. Erfaringer fra strategiprojektet skal bruges til at omsætte kommunens planstrategi til konkrete indsatser, til at give input til planarbejdet og til nuværende og kommende udviklingsprojekter.

Projektets resultat er et potentialekatalog samt konkrete anbefalinger og redskaber, som lægger rammerne for en positiv og langsigtet udvikling af kommunen og nu fungerer som indspil til Hjørring Kommunes kommuneplan.

Strategiprojektet er gennemført som et pilotprojekt.