Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune vil bygge videre på lokalområdernes spirende sammenhængskraft og energi. Gensidig åbenhed, lokalt ejerskab og forskellige fagligheder skal skabe udvikling i kommunen i en langsigtet og dynamisk proces.

Strategiarbejde på tværs af gamle skel
Jammerbugt Kommune havde et godt overblik over muligheder og udfordringer, men ønskede at udstikke nye veje til at øge den lokale sammenhængskraft og energi. Målet var en vision, der kunne samle de kommunale kræfter på tværs af organisationen. Og at spotte og mobilisere ressourcer på tværs af offentlige og private interesser i et geografisk afgrænset område.

Strategiarbejdets udgangspunkt var en metode til områdefornyelse, som er oversat fra USA til danske forhold af Socialministeriet. I Jammerbugt er metoden omsat til et konkret lokalområde, nemlig Fjerritslev-Slettestrand. Her blev en proces sat i gang med tre workshops, som skulle identificere og mobilisere ressourcer og potentialer. Borgere og erhvervsliv og særlige nøglepersoner og netværk var med.

Lokal udvikling kræver aktivt medejerskab
Under overskriften 'Vi går efter forskellen' blev visionen indkredset, og den har siden dannet ramme om planstrategi, direktionens strategiplan, handlingskatalog, ledelsesgrundlag og meget mere. Visionen går på tværs af forvaltninger, udvalg og lovområder og sætter ord og overskrifter på mange af de nye politikker og indsatser, der arbejdes med i hele kommunen.

Resultatet er en færdig strategiplan, som indeholder de to lokalsamfund, Fjerritslev og Slettestrand. Derudover er udviklet en metode for samskabelse, som også kan anvendes inden for andre forvaltningsområder som fx naturpleje, friluftsliv og socialøkonomi.

I kommunen er man nu opmærksom på, at de idéer, som er opstået i processen, skal følges på vej. Lokalsamfundene skal tage øget ejerskab og have støtte i at komme videre, og denne indsats er i gang. Derudover er også arbejdet med at revidere kommuneplanen sat i søen.