Læsø Kommune

Danmarks mindste kommune skal være et bæredygtigt helårssamfund. Udvikling af turisme og fødevareerhverv er særlige indsatsområder i Læsø Kommune, som bl.a. vil bruge stedbundne ressourcer og lokale traditioner til at sikre øens fortsatte udvikling.

Skærpede tendenser
I marts 2014 fik Læsø Kommune, sammen med Region Nordjyllands øvrige kommuner, udarbejdet en analyse, som kortlagde de økonomiske udfordringer frem mod 2020. Kommunens udfordringer er de samme som dem, der præger landets øvrige landdistrikter, men med skærpede tendenser, som skyldes kommunens beliggenhed og beskedne størrelse, et lille indtægtsgrundlag og faldende befolkningstal.

Analysens tal fik kommunen til at prioritere en langsigtet udviklingsstrategi, som er både konkret og operativ og baserer sig på øens særlige styrker. Udvikling skal ske ved at satse på prioriterede, sammenhængende løsninger og indsatser, som, strategiarbejdet har vist, skaber synergi til hinanden.

Turisme, erhverv og bosætning understøtter hinanden
Det strategiske fokus har to ben, nemlig kommunal drift og udvikling. Driften skal optimeres, så færrest mulige ressourcer bindes, og så ressourcerne afstemmes den demografiske udvikling.

Udvikling skal skabes gennem sammenhængende langsigtede løsninger og indsatser, som baserer sig på politisk konsensus og objektive analyser af effekt og synergi. Øens stedbundne kvaliteter skal styrkes inden for turisme og fødevareerhverv og danne afsæt for nye tiltag. Målet er, at turisme, erhverv og bosætning skal være i udvikling og gensidigt understøtte hinanden. Og såvel natur, kultur og tradition skal spille sammen i aktiveringen af de stedbundne potentialer.

Undervejs i projektet er visse barrierer for udvikling mindsket eller fjernet. Der er skabt forudsætninger for billigere færgebilletter, og hele øen er nu dækket af bredbånd. Derudover har Læsø gennemført en ny organisering på turisme- og erhvervsområdet og hentet penge hjem til et destinationsudviklingsprojekt i 2017-2018 - ét af den færdige strategiplans prioriterede indsatsområder.

Næste skridt er en politisk vedtagelse af strategien, som også skal afspejles i kommende kommuneplaner og strategier og understøtte nationale og regionale strategiers fokus på fx turisme, erhverv og fødevareproduktion.

Strategiprojektet gennemføres som et pilotprojekt.