Lejre Kommune

Med ’Landsbyvisionarium’ har Lejre Kommune skabt et strategisk vidensgrundlag for udvikling af kommunens 49 bysamfund. I fokus er det gode landsbyliv midt i naturen. Arbejdet guides og inspireres af syv strategiske greb med understøttende indsatser og taktikker.

Fra vision til konkrete tiltag
I 2015 vedtog Lejre Kommune den langsigtede stategiske vision 'Vores Sted', der har natur, fællesskaber og frirum til initiativ som omdrejningspunkter og udviklingen af kommunens landsbyer og bysamfund som centralt indsatsfelt. Siden har opgaven været at omsætte strategiens overordnede målsætninger til mere konkrete tiltag, både planmæssigt og praktisk. Netop dét er det primære mål for Lejre Kommunes Landsbyvisionarium.

Strategiarbejdet bygger på kortlægning, indsamling og bearbejdning af data og statistik, materiale fra lokale fototure samt inspirerende eksempler på både lokalt, nationalt og internationalt niveau. 

Fælles platform på vej
Processen har skærpet kommunens viden om byerne, deres ligheder og forskelle, og blikket på byudviklingen er blevet inspireret og nuanceret. Lejre Kommune er allerede godt i gang med at teste og udvikle nye platforme for byudvikling og bysamarbejde, fx i forbindelse med områdefornyelsen af Hvalsø Bymidte og gennem forsøg med kommunale puljemidler til lokalt forankrede borgerdrevne projekter.

Nu skal strategiplanens strategiske pejlemærker tages med videre ind i kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer. De skal forankres i den løbende fysiske udvikling og bruges til at udvikle og prioritere nye projekter og initiativer. Først forestår udviklingen af den fælles platform for byudvikling i samarbejde med alle kommunens bysamfund, hvor fokus især er på at dele og opbygge viden, kompetencer og ressourcer til at realisere drømme i byerne og på tværs af dem.