Lemvig Kommune

Bæredygtige lokalsamfund har brug for velfungerende fritidsfaciliteter - men ikke nødvendigvis de samme faciliteter alle steder. Lemvig Kommunes strategiplan lægger op til at tilpasse fritidsfaciliteter og tomme boliger til den demografiske udvikling.

Nødvendige forandringer
Med Thyborøn i nord, i grænselandet mellem Vesterhavet og Limfjorden, ligger Lemvig Kommune. Færre borgere, flere ældre og færre unge hører blandt kommunens største udfordringer. Her findes sunde og attraktive lokalsamfund og mulighed for at leve i nær kontakt med naturen. Men kommunen er også udfordret af demografiske ændringer: I løbet af de sidste 10 år er antallet af borgere faldet med ni procent. Nedgangen kan især ses i et faldende antal børnefamilier, og lige som i resten af landet er der kommet flere seniorer.

Målet med Lemvig Kommunes strategiplan var at sætte ord på, hvilke forandringer, der er nødvendige, hvis lokalsamfundene skal blive ved med at være attraktive. Strategiarbejdet har sat spot på, hvordan kommunens boligmasse og fritidsfaciliteter, især hallerne, kan tilpasses til befolkningsudviklingen. 

På vej mod fleksible fritidsfaciliteter
'Strategiplan 2030' har bl.a. identificeret mulige potentialer og værktøjer til at tilpasse og omstille kommunen. På boligområdet er det tydeligt, at dårlige boliger bør rives ned, hvis de borgere, der bliver, skal have ordentlige vilkår. Potentialet til at afsætte huse som bolig nr. to er til stede, men ikke stort, og derfor vil Lemvig Kommune fokusere på at fastholde eksisterende borgere.

Strategiarbejdet har også gjort det klart, at moderne fleksible fritidsfaciliteter skal sikres i udvalgte lokalsamfund. Den færdige plan pointerer, at Lemvig Kommune bør tage en mere aktiv rolle og sikre, at faciliteterne tilbyder en bred variation af attraktive tilbud til alle borgere. Kommunen skal også hjælpe med at skabe grundlag for en bæredygtig forretningsmodel, selvom 'kundegrundlaget' falder.