Lolland Kommune

Udfordringer med befolkningstal og -sammensætning har skabt en 'nødvendighedsdagsorden' på Lolland. Strategiplanen 'Lolland 2030' sætter kurs mod en ø i strukturel balance. Fokus er ikke på traditionel vækst, men på livskvalitet og aktivering af borgerne.

Lolland skal bringes i balance 
For Lolland Kommune er tanken om udvikling uden traditionel vækst ikke ny. Analyser viser, at Lolland Kommune har haft en tilbagegang i befolkningstallet siden 1950, og sideløbende har man her oplevet udfordringer i befolkningssammensætningen med færre i den erhvervsaktive alder, færre arbejdspladser og flere ældre.

Men de betydelige udfordringer med befolkningstal og befolkningssammensætning giver også fordele. På Lolland er skabt en ’nødvendighedsdagsorden’, der gør at man er nødt til at handle og tænke nyt. Tankegangen er, at tilpasning, udvikling og investering går hånd i hånd og danner rammerne om Lolland Kommunes planstrategi: Lolland 2030. 

En smart grøn ø
Med strategiplanen 'Lolland 2030' er syv forskellige scenarier for Lollands udvikling skitseret. De mest udviklede scenarier er visionen om Lolland som en 'smart grøn ø' og som 'et socialt udviklingslaboratorium': Mens det første scenario sætter fokus på, hvordan lokal energiproduktion skal omsættes til arbejdspladser, handler det andet om at styrke kommunens sociale sammensætning.

Den færdige strategiplan og drøftelser udgør nu - sammen med selvstændige analyser af bymønstre og turisme - grundlaget for 'Det nye Lolland', Lolland Kommunes plan- og udviklingsstrategi. Her er visionerne skrevet ind i principper og udviklingsspor, og kommunen har taget hul på arbejdet med at realisere ambitionerne. Foreløbig er en aftale mellem HOFOR og Lolland Kommune i hus. Den skal sikre, at kommunens store produktion af vedvarende energi kommer lokal erhvervsudvikling til gode. Aftalen opridser fem udviklingsspor: 1) lokal jobskabelse, 2) udvikling af energisystemer - herunder energilagring, 3) biomasse, 4) turisme og 5) fødevarer.

På det sociale område er en blivende helhedsorienteret indsats for udsatte familier kommet til. Selvom den ikke er opstået direkte gennem strategiprocessen, er den udtryk for strategiplanens fokus på at styrke egne borgere, se fordomsfrit på eksisterende indsatser og eksperimentere med nye metoder og tilgange.

Strategiprojektet er gennemført som et pilotprojekt.