Mariagerfjord Kommune

Strategiplanen 'Med byerne forrest' viser, hvordan særlige stedskvaliteter og fortællinger kan udnyttes strategisk - til gavn for både by og land. Fire hovedbyer skal styrkes som dynamoer for udvikling og som serviceleverandører for hele Mariagerfjord Kommune.

En kommune i balance
Danmarks længste fjord strækker sig i øst-vestgående retning gennem Mariagerfjord Kommune. Oprindeligt bandt vandet områderne og byerne sammen, fordi det var lettere at bevæge sig på vand end på land. I dag adskiller fjorden kommunen, da den kun kan krydses i bil via Hadsund.

I den vestlige del omkring Hobro er der fremgang. Den østlige del oplever faldende befolkningstal, højere gennemsnitsalder, flere borgere uden for arbejdsmarkedet og flere tomme boliger. Og selvom det samlet er lykkedes at fastholde bosætningen, er landområderne udfordret af affolkning. Derfor satte kommunen sig for at afdække og udvikle eksisterende stedbundne kvaliteter, så kommunens fire største byer - Arden, Hadsund, Hobro og Mariager - samt Kattegatkysten kan indfri deres potentiale som udviklingsdynamoer for hele kommunen. Målet er en kommune, hvor det er attraktivt at bo, leve og arbejde. En kommune i balance.

Fra vision til handling
Den færdige strategiplan er udviklet som et et overordnet udviklingsparadigme for hele kommunen. Indtil videre har strategiarbejdet ført til en fælles forståelse af, at kommunens byer skal behandles forskelligt, hvis de skal indfri deres fulde potentiale. Pointen er, at byerne skal styrke hinanden, ikke konkurrere. Udviklingen af én by skal ikke ske på bekostning af de andre, men ud fra en fælles forståelse om, at Mariagerfjord Kommune har brug for flere stærke byer. 

Strategiplanen peger bl.a. på, at de eksisterende kvaliteter skal styrkes i de fire byer. Der er brug for både fysiske forbedringer og for at udvikle og klarlægge deres identiteter og handlemuligheder med bosætning for øje. Forventningen er også, at hovedbyerne fastholdes som fokus i den kommende kommuneplanstrategi. Næste skridt er at udfolde byernes særlige stedskvaliteter og vækstpotentialer og omsætte visionerne til konkrete handlinger.