Odsherred Kommune

Med 'Odsherred - Visions- og udviklingsplan 2025' har Odsherred Kommune fået modet til at prioritere, opdaget nye potentialer og skabt politisk ejerskab. Visionen fungerer som et pejlemærke for kommunens planlægning og udvikling frem mod 2025.

Visionplan er et strategisk værktøj
De fleste kender Odsherred for naturen, kysten og områdets mere end 26.000 sommerhuse. Med en 157 kilometerlang kyststrækning, istidslandskabet og det store inddæmmede område omkring Lammefjordens landbrugsland, rummer området både fjord, bugt, strand, skov, marker, moser og enge.

Men Odsherred står også over for en omstilling. Kommunal service, faciliteter og funktioner samt indretningen af kommunens byer og landområder skal gentænkes, så de matcher kommunens udfordringer med bl.a. faldende befolkningstal. At fastholde og udvikle Odsherred som et attraktivt sted at bo, besøge og drive virksomhed var derfor strategiprojektets overordnede mål.

Flere projekter, samme mål 
Strategiprojektet er udviklet samtidig med bl.a. Geopark Odsherred, ny turismestrategi og et større bosætningsprojekt, og derfor er alle processer tænkt sammen, så de planlagte indsatser understøtter hinanden. 

Den færdige strategiplan fungerer som strategisk værktøj til løbende at udvikle, vurdere og prioritere konkrete projekter og indsatser. Den bygger på en række strategiske valg og fravalg, som skal styrke bosætning, erhverv og turisme, og den bygger på præmissen om, at Odsherred ikke skal konkurrere med hovedstaden i vækst. I stedet skal kommunens særlige kvaliteter opdyrkes og skærpes.

Nye byroller
Centralt for processen har været at tydeliggøre og redefinere kommunens byroller og prioritere, hvor der primært skal satses: Nykøbing er 'hovedstad', og her styrkes det bymæssige centrum, mens Asnæs er hovedby for hverdagslivet, og Vig er en levende centerby.

En række konkrete indsatsområder er i gang: Som følge af planen er Odsherred Teater rykket ind på hovedgaden i Nykøbing. Samarbejder med borgere og grundejerforeninger om landsbyforskønnelse og udvikling af sommerhusområder er sat i søen. Rørvig og Odden Havneby skal styrkes som turismebyer. Og ikke mindst er der skabt øget fokus på at skabe adgang til og formidle natur, kunst og kultur og på de lokale fødevarers potentiale.

Strategiprojektet er gennemført som et pilotprojekt.