Ringkøbing-Skjern Kommune

Strategiske pejlemærker og en ny fælles kernefortælling er ramme om Ringkøbing-Skjern Kommunes udvikling frem mod 2030. Naturen, fællesskabet og kulturarven er nøgleord i strategiplanen, som er blevet til i dialog med borgere, erhvervsliv, politikere og embedsfolk.

Ny kernefortælling og strategiske pejlemærker
Ringkøbing-Skjern Kommune er ikke ramt lige så hårdt på befolkningstal og strukturelle udfordringer som mange andre landdistriktskommuner. Men der bliver færre borgere i den erhvervsaktive alder, og rekrutteringsudfordringer gør det sværere at skabe tilstrækkeligt med nye arbejdspladser. Derfor gik kommunen med i På forkant som ét af kampagnens seks pilotprojekter.

Med afsæt i en overordnet vision om at være 'Naturens Rige' var målet en ny kernefortælling og en række strategiske pejlemærker for, hvilken retning kommunen skal arbejde i - og vel at mærke på en måde, som vækker genklang hos borgerne.

Med afsæt i naturen
Resultatet er 'Udviklingsstrategi 2030', der skaber grundlag for at prioritere indsatsområder og rummer en ny fælles fortælling om at være fra den midt-vestlige del af Jylland. Strategiplanen sigter på at udvikle og udpege potentialer gennem fem konkrete udviklingsspor: 1) aktivt medborgerskab, 2) det gode sted at bo, 3) arbejde version 4.0, 4) natur og kulturarv i spil og 5) gode forbindelser.

Centralt står naturen, som skal aktiveres under den overordnede vision 'Naturens Rige', blandt andet ved at fokusere på vindkraft, fødevareerhverv og turisme. Fællesskab, engagement og autenticitet er andre nøglebegreber, som også skal bringes i spil i det videre arbejde. 

På kort sigt har strategiplanen bidraget til planstrategien, som blev vedtaget i 2015, og den har også fungeret som inspirationskilde til politikker og handlingsplaner for 2015-2018. På den lange bane skal planen inspirere og påvirke politikere, administration, civilsamfund og erhvervsliv til at prioritere kommunens indsatser og tænke nyt. Derudover bliver kernefortællingen brugt til at markedsføre området med vækst i bosætning og erhverv for øje. 

Strategiprojektet er gennemført som et pilotprojekt.