Publikation: 25 kommuner på forkant

Læs om På forkant-kommunernes visioner, proces og foreløbige resultater i publikationen 'Kommuner på forkant'. Fire eksperter ser på tværs af alle 25 strategiprojekter og går i dybden med de tværgående temaer: differentieret udvikling, bosætning, erhverv og inddragelse.

Siden 2014 har På forkant støttet 25 kommuner i yderområderne i at udvikle langsigtede strategiplaner, som skal være med til at sætte gang i den nødvendige omstilling, tilpasning og udvikling. Undervejs er metoder, samarbejdsformer og strategiske greb udviklet og testet, og en ny kurs er sat. Målet er at understøtte en positiv udvikling, som gavner hele Danmark.

Nu ligger strategiplanerne klar, og en ny kurs er sat.

Publikationen 'Kommuner på forkant' sætter fokus på de erfaringer og perspektiver, som indtil videre er skabt. Den opridser visioner, proces og foreløbige resultater i hver enkelt kommune og på tværs af alle 25. Derudover giver fire ekspertartikler mulighed for at gå i dybden med de tværgående temaer: differentieret udvikling, bosætning, erhverv og inddragelse.