Rapport: Det lokale Danmark

Hvad betyder vandringen fra land til by for den lokale befolkningsudvikling? Hvordan er beskæftigelsen fordelt mellem kommunerne? Og hvilke ressourcer råder befolkningen over? Få nogle af svarene i rapport fra KL's analyseenhed om udviklingen i det lokale Danmark og forholdet mellem land og by.

Rapporten ’Det lokale Danmark’ går i dybden med seks temaer: Befolkningstal, urbaniseringsgrad, fordelingen af unge og ældre, indvandring, befolkningsmæssig til- og afgang samt uddannelse, beskæftigelse, indkomst og sundhed.

For hvert af temaerne giver rapporten et generelt billede af situationen, og udviklingen bliver sammenlignet på tværs af kommunerne. Fokus er på forholdet mellem land og by, både på nationalt niveau og inden for kommunegrænserne.

Rapporten ’Det lokale Danmark’ er udarbejdet for På forkant-kampagnen af KL’s analyseenhed. Den er offentliggjort i juni 2015.

Hent hele rapporten i pdf

Hent baggrundsdata