Erhvervsanalyse af kommunerne i På forkant

Få indblik i bl.a. erhvervsstruktur, beskæftigelse og uddannelsesniveau i erhvervsanalyse fra kampagnen På forkant. Analysen fremhæver styrker, udfordringer og potentialer i de kommuner, der udvikler langsigtede strategiprojekter som del af kampagnen.

Som led i På forkant er udarbejdet en erhvervsanalyse. Erhvervsanalysen er et værktøj, der kan supplere arbejdet med at udarbejde strategiplaner i de kommuner, som deltager i kampagnen. Den omfatter overblik over arbejdspladser, erhvervsstruktur, beskæftigelse, socioøkonomisk status, uddannelsesniveau og iværksætteri samt en oversigt over de vigtigste nøgletal for hver kommune.

For at kunne fremhæve styrker, udfordringer og potentialer i På forkant-kommunerne sammenlignes udviklingen her med udviklingen i hele landet. 

Erhvervsanalysen er udarbejdet i juni 2016 i et samarbejde mellem Region Syddanmark og parterne bag På forkant, dvs. KL, Realdania og Erhvervsministeriet ved Erhvervsstyrelsen. Analysen supplerer rapporten ’Det lokale Danmark’, der blev gennemført af KLs analyseenhed i 2015.

Hent erhvervsanalysen i pdf

Hent rapporten 'Det lokale Danmark' i pdf