Nedslagspunkter i 'Erhvervsanalyse af kommunerne På Forkant´

Lektor Pia Heike Johansen, SDU, har udarbejdet et notat, som kortlægger udvalgte nedslagspunkter i 'Erhvervsanalysen af På forkant-kommunerne'. I fokus er de nye virksomheder, stedbundne erhverv, oplevelseserhverv, pendling og socio-økonomiske profiler, yngre borgeres uddannelse samt arbejdsimmigranter.

'Erhvervsanalysen af På forkant-kommunerne' er udarbejdet i juni 2016 i et samarbejde mellem Region Syddanmark og parterne bag På forkant, dvs. KL, Realdania og Erhvervsministeriet ved Erhvervsstyrelsen. Erhvervsanalysen er et værktøj, der kan supplere arbejdet med at udarbejde strategiplaner i de kommuner, som deltager i kampagnen. Den omfatter overblik over arbejdspladser, erhvervsstruktur, beskæftigelse, socioøkonomisk status, uddannelsesniveau og iværksætteri samt en oversigt over de vigtigste nøgletal for hver kommune.

Med notatet 'Nedslagspunkter i 'Erhvervsanalysen af På forkant-kommunerne' peger lektor Pia Heike Johansen, SDU, på centrale muligheder og indsatsområder for På forkant-kommunernes erhvervsudviklingsindsats.

Seks nedslagspunkter er i fokus: 1) de nye virksomheder, 2) stedbundne erhverv, 3) oplevelseserhverv, 4) pendling og socio-økonomiske profiler, 5) de yngre borgeres uddannelse og 6) arbejdsimmigranter.

Nedslagspunkterne er udvalgt gennem en proces, hvor erhvervs- og arbejdsmarkedsdata fra statistikbanken er krydset på forskellige måder, indtil der kunne ses et mønster, der både kan understøttes af eksisterende national og international forskning i landdistrikter og har relevans for kommunernes erhvervsudviklingsindsats. Der er altså tale om en datastyret kortlægning, som er understøttet teoretisk og har blik for erhvervspolitisk relevans. 

Hent 'Nedslagspunkter i 'Erhvervsanalysen af På forkant-kommunerne' i pdf 

Notatet er udarbejdet i november 2016.